مطالب توسط admin

جلسه مجمع عمومی – نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)    (تاريخ انتشار ۱۴۰۰/۰۷/۰۴) شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)     به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰ با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) در نوبت اول مورخ ۰۱/۰۷/۱۴۰۰ بعلت عدم حضور دارندگان بیش […]

جلسه مجمع عمومی – نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول) شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)     به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰ جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت اول در روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ رأس ساعت ۹ صبح در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در […]

مجمع عمومی سال ۹۷ برگزار شد

مجمع عمومی شرکت تعاونی ایثارگران دزفول بر اساس دعوت قبلی که از طریق پیامک برای سهامداران ارسال شده بود در روز جمعه مورخ ۱۹ بهمن ۹۷ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح برگزار گردید. طی این جلسه ، ضمن قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی ، نسبت به انتخابات هیئت مدیره جدید […]

گزارش مجمع عمومی شرکت ایثارگران

مجمع عمومی شرکت ایثارگران دزفول در تاریخ ۱۴ آبان ۹۵ در زمان و مکان مقرر برگزار گردید ، اهم مصوبات مجمع به قرار ذیل می باشند : ۱-گزارش هیئت مدیره مورد قرائت قرار گرفت. ۲-گزارش بازرس قانونی و حسابرس شرکت مورد قرائت قرار گرفت. ۳-صورتهای مالی سال ۹۴ مورد قرائت و تصویب حاضرین قرار گرفت. […]

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت دوم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم)     (تاريخ انتشار ۹۵/۰۸/۰۳- روزنامه کیهان) شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)  به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰ با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ایثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) در نوبت اول مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ بعلت عدم حضور […]

آگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده-نوبت اول

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت اول)     (تاريخ انتشار ۹۵/۰۷/۱۱ – روزنامه کیهان) شركت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام)  به شماره ثبت ۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۴۸۰ جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده شرکت ايثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) نوبت اول در روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ رأس ساعت ۹ صبح در […]