پروژه کشت نشاء (شرکت نشاء یاران فتح)

نشاء چیست؟

نشا گیاه کوچکی است که قسمتهایی از دوره رشد خود را در محیطی مناسب و کنترل شده گذرانده و پس از مساعد شدن هوای بیرون به زمین اصلی انتقال داده می شود. نشاکاری به عمل انتقال و کاشت گیاه جوان در محل اصلی گویند.

فواید نشاء کاری چیست؟

کوتاه کردن طول دوره رشد گیاهان، پیش رس کردن و کسب قیمت های نوبرانه ، امکان فراهم آوردن شرایط محیطی مناسب در اوایل رشد ، رعایت دقیق فاصله بوته ها برروی خطوط کاشت ، عدم نیاز به تنک کردن ، کاشت گیاه در زمین حتی در شرایط نامساعد آب و هوایی ، تقویت بهتر سیستم ریشه بندی گیاهان ، صرفه جویی در هزینه های آب و کارگر نسبت به شیوه سنتی

شرکت نشاء یاران فتح

شرکت ایثارگران در روزهای پایانی سال ۱۳۹۳ به منظور رفاه حال کشاورزان دزفول و همچنین صرفه جویی در آب و اضافه کردن زمان استراحت زمین های کشاورزی ، با مشارکت اتحادیه زراعی باغی و جناب مهندس لطفی بیان اقدام به احداث چندین واحد گلخانه کشت انواع نشاء های کشاورزی نمود و پس از آن نیز اقدام به تأسیس شرکت نشاء یاران فتح برای ثبت قانونی مشارکت نموده است.