مجید عطائی نژاد

مجید عطائی نژاد

مدیر صندوق

دیپلم

محمد گرمابی

محمد گرمابی

متصدی تسهیلات و وام - باجه دار

دیپلم

آقای عبدالعظیم دوبری

آقای عبدالعظیم دوبری

کارپرداز

دیپلم

آقای مهدی یاسمی فر

آقای مهدی یاسمی فر

حسابدار

کارشناسی حسابداری

آقای مهدی محول

آقای مهدی محول

متصدی امور حقوقی بانکی

دیپلم