فراخوان استخدام نیروی مالی در شر

فراخوان استخدام نیروی مالی و ساختمانی در شرکت ایثارگران دزفول

(تعاونی سهامی عام)

به استحضار می رساند شرکت ایثارگران دزفول (تعاونی سهامی عام) در نظر دارد به منظور تکمیل کادر واحد مالی و ساختمانی خود از طریق مصاحبه و ارزیابی علمی و بررسی سوابق و رزومه فردی از بین سهامداران شرکت ، فرزندان آنان و سایر وابستگان درجه اول نسبت به استخدام واجدین شرایط جهت پست های حسابدار و سرپرست پروژه اقدام نماید.

داوطلبین می توانند پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی ذیل الذکر ، نسبت به تکمیل فرم استخدامی در سایت شرکت ایثارگران دزفول حداکثر تا تاریخ 99/06/18 اقدام نمایند.

شرایط عمومی :

  • تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
  • تدین به دین مبین اسلام .
  • التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  • عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
  • داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار مورد تقاضا.
  • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی برای داوطلبین مرد .
  • نداشتن منع محرومیت از فعالیت در دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی به موجب آراء مراجع قانونی.
  • داوطلبان نباید هیچگونه رابطه استخدامی با سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی داشته باشند.

شرایط اختصاصی :

  • دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حسابداری و رشته های مرتبط امور مالی برای حسابدار و حداقل مدرک کارشناسی در رشته عمران برای سرپرست پروژه از دانشگاه های مورد تأیید وزارت علوم و تحقیقات (بدیهی است مدارک تحصیلی بالاتر و با معدل ممتاز و همچنین سوابق کاری مرتبط در اولویت خواهند بود).
  • تکمیل کننده فرم باید یکی اعضاء سهامدار یا فرزند سهامدار یا وابستگان درجه اول سهامدار باشد.

نحوه گزینش :

پس از بررسی رزومه ارسالی داوطلبین ، از واجدین شرایط به صورت تلفنی برای انجام مصاحبه علمی و گزینش دعوت بعمل خواهد آمد.لازم به توضیح است ارسال رزومه و انجام مصاحبه هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایثارگران دزفول ایجاد نکرده و بنا بر صلاحدید مدیران هرگونه بکارگیری نیرو انجام خواهد شد.