شرکت در سایه ایثار

شرکت در سایه ایثار

عمرانی - کارخانه تولید بتن آماده - بچینگ

تأسیس : سال ۱۳۸۹
میزان سهام شرکت ایثارگران :۱۰۰%

شرکت نماگران ایثار

شرکت نماگران ایثار

امور نمایشگاهی و فرهنگی

تأسیس : سال ۱۳۸۹
میزان سهام شرکت ایثارگران : ۱۰۰%

صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهراء (س)

صندوق قرض الحسنه فاطمه الزهراء (س)

سپرده گذاری و اعطاء وام قرض الحسنه

تأسیس : سال ۱۳۸۰
میزان مالکیت شرکت ایثارگران : ۱۰۰%

شرکت نشاء یاران فتح

شرکت نشاء یاران فتح

گلخانه تولید نشاء

تأسیس : سال ۱۳۹۴
میزان سهام شرکت ایثارگران : ۴۲%

شرکت سبزکاران طلائی

شرکت سبزکاران طلائی

امور کشاورزی و بازرگانی محصولات

تأسیس : سال ۱۳۸۵
میزان سهام شرکت ایثارگران : ۲۵%