جلسه هیئت مدیره شرکت در سایه ایثار در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ برگزار گردید و در این جلسه از زحمات و تلاش های آقای علی مؤذن زادگان بعنوان مدیرعامل شرکت در سایه ایثار تقدیر و تشکر شد.

در این جلسه که با حضور اعضاء هیئت مدیره شرکت ایثارگران و شرکت در سایه ایثار تشکیل شده بود ، با اهداء هدیه و لوح یادبودی به آقای مؤذن زادگان از خدمات ایشان علی الخصوص در احداث پروژه های ایثار ۷ و ۸ و اتمام پروژه ایثار ۶ تقدیر و تشکر گردید و پس از آن آقای محمدرضا دبیرزاده (معاون سابق شهردار دزفول) با صدور حکمی بعنوان مدیرعامل جدید شرکت در سایه ایثار منصوب گردیدند.

روابط عمومی شرکت ایثارگران دزفول برای هر دو عزیز یاد شده فوق آرزوی سربلندی و موفقیت روز افزون دارد.