به گزارش واحد کشاورزی شرکت ایثارگران ، برداشت محصول از سطح ۱ هکتار گلخانه های شرکت نشاء یاران فتح آغاز شد.

آقای لطفی بیان ، مدیرعامل شرکت نشاء یاران عنوان داشتند : این گلخانه ها در فصولی که استفاده از نشاء در سطح منطقه به علت گرمای زیاد فعال نیست و برای خالی نبودن سطح گلخانه ، به کشت انواع محصولات گلخانه ای از جمله خیار ، انواع گوجه های گیلاسی ، کدو ، انواع فلفل و … اختصاص دارند که بسیاری از این محصولات در حال برداشت و عرضه در بازار تقاضا می باشند.

لازم به توضیح است ۴۲ درصد سهام شرکت نشاء یاران فتح متعلق به شرکت تعاونی ایثارگران دزفول می  باشد.