حسین صالحی زاده

حسین صالحی زاده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
محمدرضا دبیرزاده

محمدرضا دبیرزاده

رئیس هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت در سایه ایثار و معاون سابق شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری

مجید عطائی نژاد

مجید عطائی نژاد

نائب رئیس هیئت مدیره

مدیر صندوق قرض الحسنه ایثار

علیرضا زمانی راد

علیرضا زمانی راد

عضو هیئت مدیره

عضو سابق شورای اسلامی شهر دزفول و عضو هیئت موسس شرکت ایثارگران دزفول

رضا رضائی

رضا رضائی

عضو و منشی هیئت مدیره

کارشناس ارشد کامپیوتر هوش مصنوعی - معاونت اداری شرکت ایثارگران